واحد بیمه

به منظور رفع مشکلات درمانی و کاسته شدن از نگرانی همکاران و خانواده ایشان در مواقع بروز بیماری و جهت رفع دغدغه های احتمالی مالی و صرفاً توجه به بهبودی و بدست آوردن سلامت خود و عزیزانشان هر ساله دانشگاه با یکی از شرکت های بیمه ای که از نظر کیفیت خدمات و مبلغ حق بیمه مناسب ارزیابی شود با برگزاری مناقصه عمومی عقد قرارداد می نماید.

شرایط بیمه تکمیل درمان دانشگاه نهاوند در سال ۹۸

شرکت طرف قرارداد: بیمه نوین
مبلغ قرارداد بیمه برای هرنفر در ماه: سطح۱: ۳۰۴.۰۰۰ ریال  سطح۲: ۵۹۹.۰۰۰ ریال

تاریخ شروع قرارداد: ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ تاریخ پایان قرارداد: ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

برای پرسنل و همسر و فرزندان ایشان ماهیانه مبلغ ۱۵۲.۰۰۰ ریال برای هر نفر به عنوان کمک هزینه رفاهی از طرف دانشگاه پرداخت می گردد. (کمک هزینه رفاهی همکاران خانم شامل همسر نمی شود)

 

برای مشاهده جدول تعهدات درمانی بیمه نوین در سال ۹۸ بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

دانلود جدول تعهدات درمانی سال ۹۸

 

فرم رسیدگی به اسناد پزشکی بیمه شدگان درمان تکمیلی گروهی