دیدار دکتر مرادی مخلص با دکتر نوری مدیر کل تلفیق بودجه، سازمان برنامه و بودجه کشور

در راستای ارتقاء بودجه دانشگاه نهاوند، صبح امروز مورخ ۹۸/۰۸/۱۲ طی دیدار دکتر مرادی مخلص با دکتر نوری مدیر کل تلفیق بودجه، سازمان برنامه و بودجه کشور، در خصوص تقویت بودجه‌ دانشگاه نهاوند بحث و تبادل نظر گردید که خوشبختانه رهاورد این دیدار در جهت جذب اعتبارات برای دانشگاه نهاوند بسیار راضی کننده می‌باشد.