انتصاب جدید در حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه

هم زمان با ایام پر برکت ماه رمضان و نیز در روز بیست و سوم اردیبهشت ماه طی مراسمی با حضور ریاست، معاونین و مدیران دانشگاه و نیز با توجه به تعهد، شایستگی و خدمات صادقانه جناب آقای دکتر شهاب الدین باقری معاون اسبق حوزه آموزش و پژوهش، ایشان به سمت معاون اداری و مالی دانشگاه منصوب گردیدند.

ضمن ارج نهادن به خدمات ارزنده ایشان در پست سابق، توفیقات روزافزون را در تصدی سمت جدید از درگاه خداوند متعال برای ایشان خواستاریم.

 

 

«روابط عمومی»